Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 14/09/2560 ]
4มุมเมือง: ..ห่วงไข้หวัดใหญ่พุ่ง!

  นพ.เจษฎา โชคดำรงสุขอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ 1 ม.ค.-4 ก.ย.60 มีผู้ป่วย 95,410 ราย เสียชีวิต18 ราย ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงถึง 11 ราย ส่วนปี59 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เสียชีวิต 44 ราย โดยเป็นกลุ่มเสี่ยงมากถึง 37 ราย พบว่ากลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น คาดจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ประกอบกับเป็นช่วงระบาดและมีแนวโน้มจะระบาดสูงกว่าปีที่ผ่านมา แนะ 7 กลุ่มเสี่ยงคือ อ้วน ตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีความผิดปกติทางระบบประสาท-ลมชัก อายุน้อยกว่า 18 ปี-ได้รับยาแอสไพริน ผู้มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้