วงเงินกู้สูงสุดถึง 2 แสนบาท

เงินเดือนของผู้กู้

ตั้งแต่ 10000

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

9-28%

อายุผู้ยืมเงิน

20-65 ปี


กู้เงินธนชาต

สำรวจสินเชื่อก่อนกู้เงินธนชาต มีสินเชื่ออะไรที่เรากู้ได้บ้าง อัปเดต 2024

บริการเงินด่วน 2567 จากธนาคารธนชาตมีสินเชื่อส่วนบุคคลที่น่าสนใจ พร้อมสมัครออนไลน์ อาหารบำรุงอาหารและมีเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งในส่วนบริการสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น มี 3 บริการที่น่าสนใจครับได้แก่

1. สินเชื่อส่วนบุคคล FLASH Plus

สินเชื่อส่วนบุคคลนี้จะมาในลักษณะของบัตรเงินด่วน เหมาะกับ ยุคนี้ที่เน้นความทันสมัยสามารถถอนวงเงินที่ได้รับการอนุมัติผ่านตู้ ATM ได้สะดวกพร้อมทั้งดอกเบี้ย 0% นานถึง 60 เดือนระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 60 งวด นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขพิเศษคือสามารถพักการผ่อนชำระได้ 1 งวด เงื่อนไขหลัก สำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับจะต้องเป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไปหรือหากเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวจะต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

2. สินเชื่อส่วนบุคคล FLASH Welfare

บริการสินเชื่อนี้เป็นบริการพิเศษสำหรับพนักงาน บริษัทที่องค์กรเป็นลูกค้าของธนาคารธนชาต โดยจะต้องมีการทำข้อตกลงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด พนักงานในบริษัทนั้นถึงจะสามารถ สมัครบริการสินเชื่อนี้ได้ ซึ่งความพิเศษของสินเชื่อตัวนี้ พนักงานที่มีฐานเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไปสามารถ ขอสินเชื่อได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 60 เดือนในอัตราดอกเบี้ยต่ำตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด

นี่เป็นบริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารธนชาตนะครับถือว่าเป็นทรัพย์สินเชื่อที่น่าสนใจเพราะจะมีความพิเศษแตกต่างกันซึ่งหากสนใจแนะนำให้ติดต่อสอบถามกับทางสาขาของธนาคารเพื่อที่จะได้รายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งหรือจะสอบถามผ่านทาง Call Center พร้อมทั้งทางธนาคารยังอำนวยความสะดวกในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ส่วนเงื่อนไขอื่น ๆ มีดังนี้ครับ

เงื่อนไขการสมัคร

 • อายุผู้กู้ พนักงานประจำ 20 – 60 ปี / เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว 20 – 70 ปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน   สินเชื่อทั่วไป พนักงานประจำ 20,000 บาทขึ้นไป / 10,000 สำหรับ สินเชื่อ FLASH Welfare
 • เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว 30,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน / กิจการ / อื่น ๆ 

 • พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา สำหรับ พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

เจ้าของกิจการ 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

หลักเกณฑ์ทั่วไปของการยื่นขอสินเชื่อทั้ง 2 รูปแบบก็จะมีรายละเอียดตามที่แนบมาให้นะครับหากสนใจ สามารถเช็คเงื่อนไขเบื้องต้นผ่านหน้าเว็บไซต์ ตามที่แนะนำได้ครับเพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาเดินทางในการไปติดต่อกับทางสาขาที่สำคัญคือ ผู้กู้จะต้องมีเอกสารครบตามที่ทางธนาคารต้องการและอยู่ในเงื่อนไข ไม่ติดเครดิตบูโร ก็จะสามารถได้รับการอนุมัติ และปล่อยวงเงินให้สูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด


ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บัตรกดเงินด่วน Xpress Cash

เงินเดือนของผู้กู้

ถึง ตั้งแต่ 10000

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ถึง 10-28%

อายุผู้ยืมเงิน

20-65 ปี

วงเงินกู้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท

เงินเดือนของผู้กู้

ถึง ตั้งแต่ 6000

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ถึง ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุผู้ยืมเงิน

20-70 ปี

วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 หมึ่นบาท

เงินเดือนของผู้กู้

ถึง ตั้งแต่ 8000

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ถึง 36%

อายุผู้ยืมเงิน

20-55 ปี