เกี่ยวกับ

เราคือผู้ให้บริการที่รวบบริการด้านการเงินจากสถาบันทางการเงิน รวมถึงกลุ่มบริษัทประเภท Non Bank ที่ให้บริการการทำบัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล หรือการปล่อยกู้เพื่อทำธุรกิจ และแหล่งเงินนอกระบบ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินที่ยุ่งยาก ทำให้สภาพคล่องทางการเงินที่เป็นอยู่ฝืดเคือง การเข้าถึงแหล่งการเงินในด้านต่างๆที่เรานำเสนอจึงเป็นอีกตัวเลือกให้ผู้ที่สนใจใช้เงินในยามที่ขัดสน สามารถผ่านช่วงยากลำบากในช่วงนี้ไปได้
หน้า Facebook ของเรา